سلامت و محیط زیست

لاک پشتان دریایی ایران

لاک پشتان دریایی میلیون ها سال عمر داشته و از جمله قدیمی ترین جانوران کره زمین محسوب می شوند. فعالیت های بشر و نیز چرخه زندگی خاص این موجودات، سبب شده که نسل آن ها با مخاطرات زیادی رو به رو گردد. به همین سبب شناخت این موجودات و به تبع آن حفاظت از آن ها ضروری می نماید. استفاده از تخم، لاک، چربی و نیز سایر مصارف و قتل هر روزه بسیاری از لاک پشتان در اقسا نقاط دنیا و از جمله ایران باتوجه به فرصت برای بلوغ و زادآوری و در نتیجه احیای نسل، قابل تأمل است.
طراح: بهزاد زادهوش
منبع: گروه جانورشناسان پرشیا

برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی تصویر کلیک کنید.
لاک پشتان دریایی ایران
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟