علمی و فرهنگی

آموزش در آینده چگونه است؟

در اینفوگرافیک زیر نشان داده شده است که یک اکوسیستم متفاوت آموزشی در راه است که در آن آموزش خود را با هر کودک تطیبق می دهد تا اینکه کودک خود را با آموزش وفق دهد. منبع اصلی اینفوگرافیک زیر سایت knowledgeworks.org می باشد.

اینفوگرافیک آموزش در آینده چگونه است؟

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟