مدیریت و سیاست

تفاوت‌ها را شناسایی کنید

مقامات رژیم صهیونیستی، به شدت دسترسی فلسطینی‌ها به زمین، تجهیزات و فرکانس‌های الکترومغناطیسی لازم برای ایجاد زیرساخت‌های تلفن همراه مدرن را محدود کرده‌اند.
به عنوان مثال، شهرک‌ نشینان رژیم صهیونیستی از پوشش کامل شبکه ۳G در سراسر کرانه‌ی باختری برخوردار هستند در حالیکه فلسطینی‌ها به ظرفیت کم شبکه‌های ۲G محدود شده‌اند.
در اینفوگرافیک زیر تفاوت قابل تأمل فلسطینی‌ها در مقایسه با شهرک‌نشینان رژیم صهیونیستی در دسترسی به شبکه‌های تلفن همراه به تصویر کشیده شده است.

اینفوگرافیک تفاوت ها را شناسایی کنید

خرید نسخه با کیفیت

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟