پروژه ها سلامت و محیط زیست

اراضی عباس‌آباد در مسیر توسعه پایدار شهری

اراضی عباس‌آباد در منظر طبیعی یکی از چهار تپه‌ای است که در اراضی شهر تهران و در دامنه سلسله جبال البرز قرار می‌گیرد. این اراضی در محیط طبیعی تهران در امتداد تپه‌های کن، پردیسان و لویزان واقع شده است. این محدوده تا حدود دهه ۱۳۴۰، شهر تهران را به دو قسمت کوه شمالی و دشت جنوبی تقسیم کرده بود و تا آن زمان به صورت بکر و خالی باقی مانده بود.
موقعیت منطقه ویژه شهری عباس‌آباد و قرار گرفتن آن در راستای محور قدیمی و تاریخی تهران از شهر ری تا شمیران و هم چنین محور طبیعی تپه‌های شهر به صورت افقی، باعث شده است که ارزش‌های گران‌قدر این یگانه اندوخته موجود شهر فراتر از مقیاس ریالی و حفظ منافع کوتاه مدت برآورد شود و با تقویت موضوعات محیط زیستی در مسیر حفظ حیات فرهنگی شهر تهران و آینده ارزشمند شهر قدم بردارد. در این باره تاکید بر این است که مجموعه عباس‌آباد با توجه به نقش حیاتی آن در نظام شهری تهران به صورت یک منطقه ویژه شهری براساس تدوین قوانین و مقررات ضوابط سازگار با محیط زیست مدیریت شده و مورد بهره برداری قرار گیرد.
محدوده زمین‌های عباس‌آباد به تقریب در مرکز مناطق ۲۲ گانه شهر تهران واقع شده است. به طوری که از منتهی الیه غرب تهران (وردآورد) ۲۱ کیلومتر، از شرق (خاک سفید) ۱۶ کیلومتر، از شمال (پس قلعه) ۱۰ کیلومتر و از جنوب (شهرری) ۱۷ کیلومتر فاصله دارد. این محدوده از هر طرف به مناطق ۳ ، ۶ و ۷ منتهی می‌شود.
اینفوگرافیک زیر که به سفارش شهرداری تهران و توسط مرجع اینفوگرافیک طراحی شده است، به معرفی مهمترین بخش‌ها و فرایند توسعه اراضی عباس‌آباد پرداخته است.

اینفوگرافیک اراضی عباس‌آباد

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟