علمی و فرهنگی

چند پروژه دانش آموزی – سری دوم

ترویج فعالان حوزه آموزش و مخاطبان آن به خصوص دانش آموزان به استفاده از شیوه های نوین و جذاب ارائه مطلب می تواند روند یادگیری را تسریع و تسهیل نماید.ماندگاری مطالب در ذهن دانش آموزان در این شیوه بیشتر خواهد بود.مجموعه پیش رو تعدادی پروژه دانش آموزی در زمینه تولید گرافیک اطلاع رسان با موضوع فیزیک می باشد. با تشکر از اولیا، مربیان و دانش آموزان دبیرستان ستوده تهران

» فرمولهای الکتریسیته
طرح از حوریه ملک زاده – اول دبیرستان

چند پروژه دانش آموزی - سری دوم

» آذرخش یا تخلیه الکتریکی
طرح از محیا جعفریان – اول دبیرستان

چند پروژه دانش آموزی - سری دوم

» اختلاف پتانسیل الکتریکی
طرح از فاطمه برهان – اول دبیرستان

چند پروژه دانش آموزی - سری دوم

» انتشار نور
طرح از فاطمه بهشتی – اول دبیرستان

چند پروژه دانش آموزی - سری دوم
سفارش طراحی اینفوگرافیک
برچسب ها:

۵ دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟