همکاران

خفاش ماهیان ایران

تا کنون در خلیج فارس و دریای عمان دو گونه خفاش ماهی مشاهده و گزارش شده است.

خفاش ماهیان ایران

طراح: بهزاد زادهوش
منبع: گروه جانورشناسان پرشیا

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟