کسب و کار

کنفرانس حسابداران و مدیران مالی

گزارش برگزاری شش دوره پیشین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی (۱۳۹۱-۱۳۸۶) توسط گروه آموزشی تحقیقاتی تعالی سازان

برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی تصویر کلیک کنید.
کنفرانس حسابداران و مدیران مالی
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟