پروژه ها علمی و فرهنگی

ای سنجش

دانشجویان و دانش‌پژوهان بخش عظیمی از جامعه آماری کشور را شامل می‌شوند. افرادی که به عنوان سرمایه‌های آینده و طلایه‌دار پیشرفت و سعادت کشور محسوب می‌شوند و در آینده‌ای نچندان دور سکان هدایت کشور را به دست می‌گیرند. از جانب دیگر ظهور اینترنت و گسترش فضاهای مجازی در زندگی روزمره ما، بستری بسیار مناسب را برای ارتباطات و تعاملات گسترده انسان فراهم آورده است که به موجب آن ارتباطات بین دانش پژوهان و والیان امور آموزشی نیز از اتاق‌های درسی و کلاس فراتر رفته و وارد فضاهای مجازی شده است. در همین راستا «ای سنجش» به عنوان سایتی مرجع قدم در این میدان نهاد با این امید که بتواند بستری مناسب و مفید را فراهم آورد که در آن اساتید و دانشجویان، با معیارهای کاملا فرهنگی به تعامل و مبادلات پژوهشی و آموزشی خود بپردازند.
اینفوگرافیک زیر به سفارش سایت «ای سنجش» توسط تیم اینفوگرافیک طراحی گردیده است:

اینفوگرافیک ای سنجش

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟