مدیریت و سیاست

در ترکیه چه خبر است؟

ناآرامی های ترکیه از تصمیم شهرداری استانبول آغاز شد. در استانبول قانونی تصویب شد که در “میدان تقسیم” این شهر یک مرکز تجاری ساخته شود. انجام این پروژه مستلزم این است که درختان این میدان قطع شود.مردم به این قانون اعتراض کردند و به خیابان ها ریختند. پلیس ترکیه هم ـ که شاید از دامنه دار شدن اعتراضات می ترسید ـ با تظاهرات کنندگان با شدت برخورد کرد. خشونت های پلیس ترکیه باعث شد که مردم بیشتر به خیابان ها بیایند و علیه دولت ترکیه شعار دهند.

برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی تصویر کلیک کنید.
در ترکیه چه خبر است؟
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟