پروژه ها علمی و فرهنگی

۵ روش خلاقیت

تکنیک‌های خلاقیت به عنوان ابزاری برای رشد خلاقیت و افزایش توان حل خلاق مسئله کمک شایانی به توان فرد در تمام مراحل خلاقیت و فرآیند حل خلاق مسئله می‌نماید . بعبارت دیگر هریک از تکنیک‌های خلاقیت ،مرحله یا مراحلی از فرآیند خلاقیت را تقویت می‌کنند . این تکنیک‌ها فردی و گروهی می‌باشند. در اینفوگرافیک زیر پنج روش خلاقیت به تصویر درآمده است.

اینفوگرافیک 5 روش خلاقیت

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟