پروژه ها کسب و کار

مُروا تخفیف

آغاز فعالیت شرکت مروا با ارائه خدمات دسترسی به اینترنت بوده است و در حال حاضر نیز شرکت در این زمینه به ویژه در مورد تامین پهنای باند سازمان ها و شرکت ها فعالیت می نماید اما همزمان با رشد دسترسی به اینترنت در کشور و گسترش فرهنگ استفاده از تکنولوژی اطلاعات شرکت مروا نیز فعالیت خود را در رشته های مختلف این صنعت گسترش داده است. اینفوگرافیک زیر به سفارش مروا تخفیف توسط تیم اینفوگرافیک طراحی گردیده است.

اینفوگرافیک مروا تخفیف

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟