پروژه ها

صندوق بازنشستگی کشوری

مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری عبارتند از آن عده ازمستخدمین وزارتخانه، موسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها که ازلحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری می‌باشند.
این اینفوگرافیک به سفارش صندوق بازنشستگی کشوری توسط تیم اینفوگرافیک طراحی گردیده است.

اینفوگرافیک صندوق بازنشستگی

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟