پروژه ها

شرکت خدمات انفورماتیک (۱)

شرکت خدمات انفورماتیک با مدیریت روزانه بیش از ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تراکنش با ضریب سرویس‌دهی  ۹۸/۸ % در بستری با امنیت بسیار بالا و با ارائه سرویس به حدود ۳۰ میلیون مخاطب از کلیه اقشار جامعه به جابجایی حجم عظیمی از نقدینگی به صورت وجه الکترونیکی به عنوان بازوی فناورانه بانک مرکزی در اجرای سامانه‌های حاکمیتی ایفای وظیفه می‌نماید. اینفوگرافیک‌های زیر به سفارش شرکت خدمات انفورماتیک توسط تیم اینفوگرافیک طراحی گردیده است.

اینفوگرافیک خدمات انفورماتیک

شرکت خدمات انفورماتیک

شرکت خدمات انفورماتیک

سفارش طراحی اینفوگرافیک

۲ دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟