پروژه ها

سهم خودروهای وارداتی در بازار ایران

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از سال ۱۳۷۲ تاکنون، به عنوان نماینده سازمان‌های سیاستگذار صنعت خودرو، مسئولیت ارزشیابی تمامی خودروهای ساخت داخل را بر عهده دارد. اینفوگرافیک زیر به سفارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران توسط تیم اینفوگرافیک طراحی گردیده است.

Info-Bazresi-Source-Infographic

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟