علمی و فرهنگی

۲۹ روش برای خلاق ماندن

در مورد مفهوم خلاقیت توافق عمومی وجود ندارد. خلاقیت را می توان تولید اندیشه، راهکار و مفاهیم غیرمعمول دانست که از دیدن، الهام گرفتن و تشابه سازی مخصوص حاصل می شود. ممکن است نتیجه ای منفی و یا مثبت داشته باشد. همه ما تکنیک های و کتاب های زیادی در مورد موفقیت و خلاق ماندن خوانده ایم اما به نظر لازم است گاهی خیلی از این اصول و روش ها را تیتروار در اختیار داشته باشیم.
با تشکر از جناب آقای حسین صادق فر جهت معرفی اصل این طرح.

29 روش برای خلاق ماندن
سفارش طراحی اینفوگرافیک

۶ دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟