همکاران

مقایسه صنعت بیمه ایران و ترکیه در سال ۱۳۹۳

حق بیمه تولیدی کشور ایران در سال ۲۰۱۳ کاهش قابل ملاحظه ای داشته که به دلیل تغییرات شدید نرخ ارز بوده است. همچنین حق بیمه تولیدی کشور ترکیه نیز در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است که به دلیل اثر منفی رکود اقتصادی بر صنعت بیمه این کشور بوده است.
اینفوگرافیک زیر به مقایسه صنعت بیمه دو کشور ایران و ترکیه از نظر شاخص های بیمه ای، ترکیب پرتفو و کانال های توزیع بیمه در سال ۱۳۹۳ پرداخته است.

صنعت بیمه ایران و ترکیه

سفارش طراحی اینفوگرافیک

۵ دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟