همکاران

ارزیابی ریسک صنعت بیمه ایران در سال ۱۳۹۳

اینفوگرافیک ذیل به بررسی ریسک خسارت بیمه ای در استان های مختلف کشور و همچنین رشته های بیمه ای گوناگون می پردازد. علاوه بر این، سطح توانگری مالی صنعت بیمه نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.

اینفوگرافیک ریسک صنعت بیمه

سفارش طراحی اینفوگرافیک

۲ دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟