سلامت و محیط زیست

ارزیابی ریسک صنعت بیمه ایران در سال ۱۳۹۳

اینفوگرافیک ذیل به بررسی ریسک خسارت بیمه ای در استان های مختلف کشور و همچنین رشته های بیمه ای گوناگون می پردازد. علاوه بر این، سطح توانگری مالی صنعت بیمه نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.

اینفوگرافیک ریسک صنعت بیمه

سفارش طراحی اینفوگرافیک

یک دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟