مدیریت و سیاست

۳۰ سال جنگ افروزی آمریکا

این اینفوگرافیک نگاهی دارد به ۳۰ سال جنگ افروزی آمریکا به تفکیک دوره های مختلف ریاست جمهوری آمریکا و و دو حزب جمهوریخواه و دموکرات.

30 سال جنگ افروزی آمریکا
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟