مدیریت و سیاست

مخالفت مردم آمریکا با حمله نظامی به سوریه

با عقب نشینی موقت دولت آمریکا از حمله به سوریه، نظر سنجی های متعددی در این کشور برگزار شده که تمام آنها از مخالفت اکثریت مردم آمریکا با ماجراجویی نظامی در این کشور عربی حکایت دارد.

مخالفت مردم آمریکا با حمله نظامی به سوریه
سفارش طراحی اینفوگرافیک

یک دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟