پروژه ها

ایرانسل به روایت آمار

در راستای اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و با هدف توسعه ارتباطات و مخابرات از طریق خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی، وزارت ارتباطات و فن‌‌‌‌آوری‌‌ اطلاعات در سال ۱۳۸۲ کنسرسیوم ایرانسل را به عنوان برنده مزایده اپراتوری دوم تلفن همراه اعلام نمود.
اینفوگرافیک زیر، نگاهی به بخشی از عملکرد ایرانسل  تا سال ۱۳۹۰ می باشد که توسط تیم اینفوگرافیک طراحی گردیده است.

اینفوگرافیک عملکرد ایرانسل

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟