علمی و فرهنگی کسب و کار

طراحی خدمات

اگر شما از ده نفر بپرسید که طراحی خدمات چیست، حداقل یازده جواب متفاوت خواهید گرفت.
طراحی خدمات رویکردی بین رشته ‏ای است که متدها و ابزار های متفاوتی را از رشته ‏های مختلف با هم ترکیب می‏ کند. طراحی خدمات رویکردی در حال تحول است و آنچه که کاملاً واضح است این است که هنوز هیچ تعریف مشترک و یا زبانی قراردادی در آن وجود ندارد.
تعریف واحدی از طراحی خدمات ممکن است این رویکرد در حال تحول را تحت فشار قرار دهد، در حالی که یک زبان مشترک برای پیشرفت و توسعه تفکر طراحی خدمات بدون شک مهم است. بنابراین در این مجال تلاش می‏ شود تا پایه ‏ای برای ایجاد زبان مشترک طراحی خدمات به ‏وجود آید.
منبع: idreporter

طراحی خدمات
سفارش طراحی اینفوگرافیک
برچسب ها:

دیدگاه شما چیست؟