پروژه ها

مرکز محافل و جشنواره های حوزه هنری

مرکز محافل و جشنواره های حوزه هنری به منظور سازماندهی، هماهنگی، ایجاد وحدت رویه و جلب مشارکت عمومی در فعالیت های جمعی در سال ۱۳۸۹ با حکم رییس حوزه هنری تشکیل شد.

ماموریت ها:

  1. سازماندهی و هماهنگی برگزاری جشنواره ها و فعالیت های جمعی فرهنگی و هنری
  2. ایجاد وحدت رویه در برگزاری  جشنواره ها
  3. تدوین چارچوب های لازم برای برگزاری محافل و مجامع ادبی هنری
  4. توسعه و مدیریت فضاهای هنری

اینفوگرافیک حوزه هنری

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟