پروژه ها

طرح سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی شرکت ملی نفت ایران

هدف های طرح سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی شرکت ملی نفت عبارت است از:

  • طراحی، مدیریت، اجرا و پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) برای اولین بار به صورت بومی و خاص صنعت نفت ایران، کارا و اثربخش.
  • افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در شرکت ملی نفت ایران.
  • تحول آفرینی در صنعت نفت بر پایه تجربه های موفق بیین المللی.
  • حمایت از تولید محصولات دانش بنیان و امکان کسب سهم مناسبی از بازار منطقه در تامین نیازهای نرم افزاری آنها.
  • کاهش وابستگی به سایر کشورها در حوزه نرم افزارهای راهبردی

اینفوگرافیک زیر به سفارش سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی شرکت ملی نفت ایران توسط تیم اینفوگرافیک طراحی گردیده است.

اینفوگرافیک ERP

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟