پروژه ها

برنامه های آتی معاونت میراث فرهنگی

ایران به سبب موقعیت جغرافیایی و بیش از هفت هزار سال تمدن و فرهنگ و نیز تنوع فرهنگی در جغرافیای زیستی خود،یکی از شاخص ترین کشورها در حوزه میراث فرهنگی بشری است.
میراث فرهنگی هر کشور از اساسی ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است. پژوهش در زمینه های مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزش­های حاصل از میراث طولانی جامعه و تسریع در شناخت ارزش های نهفته در میراث فرهنگی هر کشور می شود.
اینفوگرافیک زیر به سفارش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توسط تیم اینفوگرافیک طراحی گردیده است.

اینفوگرافیک برنامه های آتی میراث فرهنگی

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟