پروژه ها تعاملی

گزارش تعاملی تراکنش خودپردازهای بانک تجارت

این گزارش تعاملی از چهار بخش عمده تشکیل شده است، بخش اول نقشه ی ایران به تفکیک ۳۱ استان، بخش دوم تفکیک درصد خودپردازها در چهار دسته برای هر استان، بخش سوم نمایش اطلاعات در قالب جدول برای هر استان، بخش چهارم نمایش جانمایی خودپردازها.
این پروژه بر بستر وب و اپ با استفاده از تکنولوژی های HTML5، CSS3 و JavaScript و با اتصال به بانکهای اطلاعاتی بر خط  پیاده سازی شده است.
این گزارش بخشی از خدمات ارائه شده به درخواست اداره تحقیق و توسعه خدمات نوین بانک تجارت که توسط تیم اینفوگرافیک طراحی شده است.

سفارش طراحی اینفوگرافیک

یک دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟