پروژه ها مدیریت و سیاست

حادثه اتوبوس سربازان

حادثه سقوط اتوبوس حامل سربازان، واقعه‌ای تلخ در کام ایرانیان بود؛ اما تلخ‌تر اینکه با استفاده از جو رسانه‌ای و ارسال آدرس‌های گمراه کننده، به بررسی علت‌های دقیق وقوع این سانحه پرداخته نشود و در آینده شاهد تکرار این گونه وقایع و جان‌باختن گروه مختلف فعالان و جوانان جامعه در سوانح رانندگی باشیم.
این اینفوگرافیک به سفارش وزارت راه و شهرسازی توسط تیم اینفوگرافیک طراحی شده است.

اینفوگرافیک سقوط اتوبوس سربازان

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟