علمی و فرهنگی

مراتب عزاداری و عزاداران

عزاداری از مقوله یاد و ذکر است. یاد کسی که به مصیبتی دچار شده است و یاد کسی که به علل طبیعی و غیر طبیعی از قبیل قتل، حادثه و امثال اینها از دنیا رفته است.
شکی نیست که انسان موجودی است که طبیعتاً فراموشکار است و نسبت به چیزهایی که توجه به آنها برایش مفید است، دچار غفلت می شود. در این مواقع یادآوری و تذکّر آن چیز انسان را از ابتلا به حوادثی برایش مضرّ است نجات می دهد و از آثار خوب توجه به آن چیز مفید، بهره مند می سازد.

طراح : خانم زهره ترحمی

برای مشاهده طرح کامل روی تصویر کلیک کنید.
مراتب عزاداری و عزاداران
سفارش طراحی اینفوگرافیک
برچسب ها:

۲ دیدگاه

دیدگاه شما چیست؟