ورزشی

مسکات‌ها در طول تاریخ المپیک

نمادها را به سه گروه نمادهای هندسی، مسکات و نمادهای تصویری طبقه بندی می‌کنند. مسکات‌ها نمادهایی در قالب انسان، حیوان، شی یا تلفیقی از آنها هستند که در حوزه‌های مختلف ورزشی، آموزشی، تجاری، نظامی و ملی مورد استفاده قرار می گیرند. مسکات‌ها در مسابقات ورزشی بزرگ نقشی پررنگ ایفا می‌کنند. در هر یک از بازی‌های المپیک، مسکات‌ها ضمن تبین و گسترش تاریخ و فرهنگ شهر میزبان، برای برگزاری بازی‌ها فضایی شاد و جشنواره‌ای فراهم می‌آورند. مسکات‌ها، رسانه‌ای مهم برای انتقال و تبادل روح و پیام المپیک به جوامع انسانی، به خصوص کودکان و جوانان محسوب می‌شوند. این گرافیک اطلاع رسان به بررسی مسکات‌ها در دوره‌های مختلف المپیک پرداخته است.

مسکات ها در طول تاریخ المپیک

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟