مدیریت و سیاست

اوکراینی ها به چه چیز اعتراض دارند؟

در اوکراین که یکی از بزرگترین کشورهای اروپایی است، هزاران تظاهرکننده مخالف دولت هر روز در مرکز کیف، پایتخت این کشور تجمع می کنند. معترضان خواستار استعفای رئیس جمهوری و دولت اوکراین هستند.

برای مشاهده طرح کامل روی تصویر کلیک کنید.
اوکراینی ها به چه چیز اعتراض دارند؟
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟