پروژه ها

فیلترهای ADF

در موتور ماشین آلات، سیستم خود تمیزکننده ای مانند آنچه در بدن انسان وجود دارد، تعبیه نشده است. در صورت کارکرد موتور بدون فیلتر هوا، فضای موتور پر از مواد مزاحمی چون حشرات، برگ ها، گرد و غبار و خرده آشغال های دیگر می شود و مجاری موتور مسدود شده و قادر به کار نخواهند بود که برای تمیز کردن آن نیز باید هزینه های بسیار بالایی پرداخت شود و راندمان موتور کاهش می یابد.

فیلترهای هوا، عمر محدودی دارند که پس از آن باید تعویض و به درستی جایگزین شوند. استاندارد تعویض فیلتر به میزان ساعت کارکرد و مسافت طی شده ماشین آلات بستگی دارد. به کار بردن فیلتر نامرغوب، علاوه بر افزایش مصرف سوخت، می تواند صدمات زیادی را به موتور وارد سازد.

فیلتر های A.D.F همواره و در غالب استاندارد ۵۰۱۱/ISO مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج بدست آمده از این آزمایش ها حاکی از استاندارد بودن شاخص های افت فشار و ظرفیت نگهداری غبار می‌باشد.

اینفوگرافیک فیلتر ADF

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟