علمی و فرهنگی فناوری اطلاعات

ارتباطات در گذر اعصار

پیش از روزهای توییت کردن و نوشتن، مردم با یکدیگر به شیوه های کمی متفاوت تر از حال رابطه برقرار می کردند. گاهی ارسال یک پیام حتی با استفاده از حیوانات و نمادهای دست ساز هفته ها یا ماه ها به طول می انجامید. با گذشت زمان، به اشتراک گذشتن ایده ها، افکار و پیغام ها با تکنولوژی های جدید آسان تر شد. در اینجا نگاهی به سیر تکامل ارتباطات در گذر قرون می اندازیم و ابزارها و شیوه هایی که به ارتباط همه ما کمک کردند.

منبع: نت نامه

برای مشاهده طرح کامل روی تصویر کلیک کنید.
ارتباطات در گذر اعصار
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟