فناوری اطلاعات

آیا تلفن، مکالمات شفاهی را از بین می برد؟

تلفن همراه ما را به آسانی به دیگران متصل می کند اما به چه بهایی؟ آیا در آینده نزدیک ما دیگر صحبت شفاهی و رو در رو نخواهیم داشت؟

 

آیا تلفن، مکالمات شفاهی را از بین می برد؟
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟