همکاران

باشکوه ترین صلح تاریخ

گاهی شهید شدن آسان تر از زنده ماندن است! حقا که چنین است! این نکته را اهل معنا و حکمت و دقت، خوب درک می کنند. گاهی زنده ماندن و زیستن و تلاش کردن در یک محیط، به مراتب مشکلتر از کشته شدن و شهید شدن و به لقای خدا پیوستن است. امام حسن (ع) این مشکل را انتخاب کرد. مقام معظم رهبری

برای مشاهده طرح کامل روی تصویر کلیک کنید.
باشکوه ترین صلح تاریخ
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟