همکاران

روحانیون و پست های اجرایی

مخالفت امام در مساله ورود روحانیون به مناصب اجرایی کشور و حتی ریاست جمهوری و دگردیسی اندیشه ایشان در این حوزه (ورود روحانیون به مناصب اجرایی و ریاست جمهوری)

برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی تصویر کلیک کنید.
روحانیون و پست های اجرایی
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟