سلامت و محیط زیست

خطرپذیری مالی بلایا

برنامه خطرپذیری مالی و بیمه بلایا (DRFI)، مشارکتی از گروه بانک جهانی و تسهیلات جهانی کاهش و بازتوانی از بلایا (GFDRR) است، که شریکی عمده و پیشتاز برای کشورهای در حال توسعه می باشد که به دولت ها، کسب و کارها و خانوارها کمک می نماید تا تاثیرات مالی بلایا و خطرپذیری های اقلیمی را بدون مصالحه و سازش بر سر توسعه پایدار، پایداری مالی و یا سلامتی و سر زندگی، شفاف سازی نموده و به طور موثر و کارآمدی آنرا مدیریت نماید. در اینفوگرافیک زیر، با این برنامه جهانی که در راستای حمایت از معیشت انسانها و توسعه پایدار و خاتمه فقر و ارتقای سهم کامیابی و موفقیت گام برمی دارد، بیشتر آشنا خواهید شد.

اینفوگرافیک خطرپذیری مالی بلایا

خرید نسخه با کیفیت

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟