مدیریت و سیاست

دلایل ناکارآمدی جلسات

یکی از کارهای روزمره همه مدیران و کارشناسان در نظام اداری دولتی و خصوصی، برگزاری جلسات به منظور هماهنگی و تصمیم‌گیری است. آن‌قدر برگزاری جلسات در برنامه های روزمره شیوع دارد که گاه منجر به کاهش راندمان جلسات و گاه ملال آور شدن این جلسات می‌شود.
این آسیب‌ها آن قدر در جلسات کاری از پایین تا بالاترین سطوح سازمان‌ها زیاد شده است که برخی، جلسات کاری را محلی برای فرار از انجام کارها می‌دانند و جلسات را بی فایده و وقت گیر تلقی می‌کنند در حالی که جلسات باید با هدف تسهیل در امور و انجام فرایندهای سازمانی و حصول تصمیمات راهبردی در سطوح مختلف مدیریتی برگزار شود. در اینفوگرافیک زیر با آمارهای موجود و اینکه چگونه جلسات متعدد، منجر به کاهش بهره وری سازمانی می‌شود، آشنا خواهید شد.

اینفوگرافیک دلایل ناکارآمدی جلسات

خرید نسخه با کیفیت

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟