پروژه ها

معاونت مالی اداری سازمان آتش‌نشانی

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با توجه به نیاز و ضرورت، اقدام به ایجاد معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری نموده است. شناسایی مسایل و مشکلات موجود، پیش‌بینی وضعیت آینده، تطبیق نظام مالی و اداری با نیاز روز، تطبیق و هماهنگ نمودن سازمان با نیاز شهروندان و . . . ، همگی از طریق یک نظام برنامه ریزی کارآمد، قابل پیگیری و وصول هستند.
اینفوگرافیک زیر گوشه‌ای از عملکرد معاونت هوشمند مالی و اداری سازمان آتش‌نشانی را نمایش می‌دهد.

annualreport95_sazmanatahneshani-infographic

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟