فناوری اطلاعات

۱۰سطح ازصمیمیت در ارتباطات امروزی

ارتباطات جمع ارتباط است. هر نوع برخورد بین دو یا چند موجود زنده، جامعه، کشور و … که منجر به همبستگی، اشتراک، مبادله پیام و بازخورد باشد، ارتباط نامیده می شود. به معنایی دیگر، ارتباط جریانی است دو سویه که طی آن، دو یا چند نفر به بیان نظرات، احساسات و تبادل افکار پرداخته و با پیام هایی معنادار، به این امر مبادرت می ورزند.

برای مشاهده طرح کامل روی تصویر کلیک کنید.
10سطح ازصمیمیت در ارتباطات امروزی
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟