همکاران

جنگ نابرابر

وقتی دو طرف دعوا با هم متفاوت باشند، وقتی داشته هایشان از زمین تا آسمان فرق کند. وقتی کل دنیا پشت کسی بایستد و به جان وجب به وجب آن سرزمین دیگر بیفتند، آن وقت است که باید سرمان را بالا بگیریم و حماسه مان را به رخ بقیه بکشیم!

برای مشاهده طرح کامل روی تصویر کلیک کنید.
جنگ نابرابر
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟