پروژه ها

منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار با وسعت ۲۰۰۰ هکتار در سفر استانی کاروان تدبیر و امید در تاریخ ۹۵/۰۱/۳۱ رسماً توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آغاز گردید. احداث و بهره برداری منطقه به صورت مرحله ای بوده و براساس برنامه ریزی صورت گرفته و با توجه به این که ورودی اصلی منطقه ویژه در قسمت شمالی و از طریق آزادراه تهران به مشهد می باشد، سایت ۲ منطقه ویژه به عنوان سایت پیشرو در عملیات اجرایی تعیین گردیده و پس از آن به ترتیب سایت ۱، ۳ و ۴ اجرا خواهند شد. این منطقه ویژه اقتصادی در مجموع دارای ۵ معافیت مالیاتی، ۷ معافیت تجاری، ۱۹ فرصت سرمایه گذاری، ۸ مزیت جغرافیایی، زیرساختی، سازماندهی و مدیریتی می باشد. در اینفوگرافیک زیر با منطقه ویژه اقتصادی گرمسار (قلب تپنده صنعت سبز ایران در شاهراه ابریشم) بیشتر آشنا خواهید شد.

اینفوگرافیک منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟