سلامت و محیط زیست

مارهای ایران

در ایران بیش از ۸۰ گونه مختلف مار وجود دارد؛ با این حال بسیاری از گونه ها، کمیاب و نادر هستند. نسل مارها در خاورمیانه و ایران به چند دلیل عمده از جمله چرای بی رویه دام، فعالیت های زراعی، بهره برداری از معادن، خشکسالی و از همه مهم تر عدم اطلاع عام مردم در خصوص این موجودات مفید و کنترل کننده جمعیت جوندگان آفت، رو به کاهش شدید و نابودی گذاشته است؛ ترس از مارها امریست که با تلقین و آموزه های اشتباه در دوران خردسالی و به مرور زمان در ضمیر ناخودآگاه انسان ایجاد می شود. مارها تنها در مواقع احساس ترس شدید و همچنین در تنگنا مبادرت به نیش زدن می کنند زیرا تزریق زهر، انرژی زیادی را از جانور می گیرد. بسیاری از موارد گزیدگی توسط مارهای کاملاً بی خطر و غیر سمی رخ می دهد و فرد گزیده با ترس شدید کنترل خود را از دست می دهد در حالی که مار تنها گاز گرفته و زهری وارد بدن نشده است. تنها حدود ۲۰ گونه از مارهای ایران دارای زهر هستند که از این تعداد، ۳ گونه زهری با قدرت کشندگی بالا دارند و در صورت گزیدگی، فرد مصدوم تا حدود ۳-۴ ساعت برای درمان و تزریق سرم ضد زهر وقت دارد. در اینفوگرافیک زیر، سعی بر آن شده تا تفاوت های کلی بین مارهای سمی و غیرسمی موجود در ایران ذکر گردد.

اینفوگرافیک مارهای ایران

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟