سلامت و محیط زیست

برای سوزاندن کالری ها بایدچه مقدارفعالیت کرد؟

برای سوزاندن کالری ها به چه مقدار فعالیت نیاز دارید؟ این اینفوگرافیک راهنمای خوبی برای پاسخ به این پرسش می باشد.

برای مشاهده طرح کامل روی تصویر کلیک کنید.
برای سوزاندن کالری ها بایدچه مقدارفعالیت کرد؟
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟