پروژه ها

آموزش در سازمان مدیریت صنعتی

آموزش یکی از وجوه به هم پیوسته خدمات سازمان مدیریت صنعتی است و حدود پنج دهه است که سازمان با هدف تقویت دانش نظری، توسعه بینش سیستمی و راهبردی و ارتقاء مهارتهای کاربردی مدیریت، دوره های آموزشی متمایز خود را ارائه می نماید. در هر سال حدود ۱۲۰۰۰ نفر از خدمات آموزشی سازمان بهره مند می شوند که به این ترتیب حجم عملیات آموزشی سازمان به یک میلیون نفر-ساعت در سال می رسد.

برای مشاهده طرح کامل روی تصویر کلیک کنید.
آموزش در سازمان مدیریت صنعتی
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟