پروژه ها علمی و فرهنگی

مقایسه میزان مطالعه کنندگان به تفکیک جنسیت

چه در دوره ای زندگی می کنیم که آن را عصر اینترنت و رسانه های دیجیتال نامیده اند، اما هنوز هم جدی ترین شاخص برای ارزیابی وضعیت فرهنگی یک ملت، کتابخوانی است. کتاب از دیرباز قدیمی ترین امکان برای انباشت دانش، تجربه و هنر و جدی ترین رسانه برای انتقال آن بوده است.

طراحی به سفارش نهاد کتابخانه های عمومی کشور، توسط تیم اینفوگرافیک

برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی تصویر کلیک کنید.
مقایسه میزان مطالعه کنندگان به تفکیک جنسیت

 

 

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟