سلامت و محیط زیست مدیریت و سیاست

نادیده انگاشته شدن به چه معنا است؟

بیماری های مورد غفلت در نواحی گرمسیری، روزانه بر زندگی میلیاردها انسان در جهان تاثیر می گذارد. به هر حال، سرمایه گذاری و تامین بودجه برای تحقیقات و معالجات این بیماری ها در مقایسه با بیماری های “تاثیرگذار و یا تحت کنترل جهان اول” مانند ایدز کمرنگ می باشد.
زمانی که سعی در فهم این مطلب که چرا برخی از بیماری ها در مقایسه با سایر موارد، بیشتر مورد توجه قرار می گیرند که منجر به ایجاد منظر و دیدی جدید به معنای حقیقتاً نادیده انگاشته شدن می باشد وجود دارد، سئوالات اجتماعی و اخلاقی مطرح می گردد.

منبع: meplanners.ir

برای مشاهده طرح کامل روی تصویر کلیک کنید.
نادیده انگاشته شدن به چه معنا است؟
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟