علمی و فرهنگی

کارجمعی درکلام مقام معظم رهبری

ما عقیده داریم که اگر چنان چه کسانی بخواهند برای انقلاب کار کنند و این ها متشکل نباشند، مجتمع نباشند، نخواهند توانست.

منبع: پایگاه پژوهشی، تحلیلی راهبردی www.rahbordi.ir

برای مشاهده طرح کامل روی تصویر کلیک کنید.
کارجمعی درکلام مقام معظم رهبری
سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟