سلامت و محیط زیست

امنیت در برابر آتش

ایمنی یک بخش جدانشدنی از زندگی همه ماست. در جوامع بزرگ امروزی، آگاهی کامل داشتن نسبت به حوادثی که در پیرامون ما اتفاق می افتد و یا خواهد افتاد، بسیار به امنیت جانی و مالی ما کمک خواهد کرد. اما برای نهادینه شدن و تبدیل به عادت شدن برخی کارها نیاز به آموزش از کودکی است. آگاهی داشتن و تقویت ناخودآگاه مان و مهم تر از همه، آگاهی دادن به فرزندان مان، به آنها کمک خواهد کرد که با انجام رفتار درست از بروز حوادث، پیشگیری و جلوگیری کنند. اینفوگرافیک زیر اطلاعاتی در خصوص پیشگیری از آتش سوزی های خانگی ارائه کرده است.

اینفوگرافیک امنیت در برابر آتش

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟