پروژه ها

انرژی باد (چرا و چگونه)

باد، جریان گازها در مقیاس بزرگ است. سرعت، وزن، نیرو و مدت زمان این گازها در میزان انرژی تولیدی آن موثر است. انرژی باد، یک منبع تمیز انرژی به حساب می آید و کمترین میزان آلودگی را در پی دارد. شورای جهانی انرژی باد و انجمن انرژی باد اروپا در سال ۲۰۰۹ ، ۱۵ ژوئن برابر با ۲۵ خرداد را به نام ‘روز جهانی باد’ نامگذاری کرده اند. روز جهانی باد هر سال در کشورهای مختلف با برگزاری جشن و همایش های علمی برگزار می شود. هدف از گرامیداشت این روز، معرفی و شناساندن انرژی باد و ظرفیت های آن به عنوان منبع پاک و تجدیدپذیر در محیط زیست و استفاده از آن به جای انرژی های تجدیدناپذیر است.

اینفوگرافیک انرژی باد (چرا و چگونه)

خرید نسخه با کیفیت

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟