فناوری اطلاعات

دیتا و خودروی متصل

امروزه فناوری های متصل موجب ایمنی و راحتی بیشتر در حمل و نقل شده اند. با جمع آوری و پردازش اطلاعات، امکانات بسیاری فراهم می شود. ماشین ها به بخشی از اکوسیستم قابل اطمینان متحرکی تبدیل شده اند که انتقال اطلاعات شبکه ای بین خودروساز، فروشنده و سایر ذینفعان را تضمین می کنند تا ایمنی فردی، تجهیزات، اطلاعات، سرگرمی و امنیت فراهم شود. در ادامه، ابزارهایی که امروزه برای ماشین های متصل به کار گرفته می شوند، معرفی شده است. هیچ وسیله نقلیه ای به تنهایی، تمام این قابلیت ها را دارا نخواهد بود ولی اغلب وسایل نقلیه دارای بخشی از آن خواهند بود. اغلب اطلاعات خودروهای متصل توسط کنترل کننده های تکنیکی، قوانین، تعهدهای خود تنظیم، سیاست های حفظ حریم خصوصی و دیگر مکانیزم ها و روش های کنترل در حال ظهور، محافظت می شوند.

Connected Car Infographic

خرید نسخه با کیفیت

سفارش طراحی اینفوگرافیک

دیدگاه شما چیست؟